Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
zoopa
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaPicki91 Picki91
zoopa
Reposted fromshakeme shakeme
zoopa
1429 98f2
Reposted frommiischa miischa viarisky risky
zoopa
Reposted fromhairinmy hairinmy viahouseofpain houseofpain
zoopa
0748 0efb 500
Reposted fromnezavisan nezavisan vianowaczi nowaczi
zoopa
1708 98ab 500
Reposted fromnutt nutt viainsanedreamer insanedreamer
zoopa
6422 f232
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatwice twice
zoopa
ona prosi 
- schowaj mnie w oku 
w dłoni w ramionach 
zawsze byliśmy razem 
nie możesz mnie teraz opuścić 
kiedy umarłam i potrzebuję czułości
— Zbigniew Herbert, U wrót doliny
Reposted fromanja anja viawelcometowonderland welcometowonderland
zoopa
3314 1fb4 500
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
zoopa
9114 1d23
Reposted fromdoener doener viadrugs drugs
zoopa
Reposted fromshakeme shakeme
zoopa
1053 c28f 500
Arturas Bumšteinas
Reposted fromnylony-z-baltony nylony-z-baltony viacytaty cytaty
4787 14b3 500

lostinpersona:

Darling, John Schlesinger (1965)

Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice
zoopa

"Kto powiedział, ze noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano. Noc jest od bólu głowy do mdłości, od wyśnionych miłości."

Éric-Emmanuel Schmitt

Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
zoopa
1767 2873 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viadrugs drugs
zoopa
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do żadnej relacji międzyludzkiej. 
— Franz Kafka
zoopa
1392 e9ee 500
Reposted fromnyaako nyaako viawishyouwerehere wishyouwerehere
zoopa
"Nigdy nie byłem samotny. Siedziałem w pokoju - myślałem o samobójstwie. Byłem w dołku. Czułem się fatalnie - gorzej niż kiedykolwiek - ale nigdy nie czułem, że inna osoba mogłaby wejść i wyleczyć to, co mnie gryzie. Albo że ileś tam osób mogłoby to zrobić. Innymi słowy, samotność nigdy nie była moim zmartwieniem, bo zawsze tak bardzo pragnąłem odosobnienia. Za to na przyjęciu albo na stadionie pełnym wiwatujących ludzi, tam mógłbym czuć się samotny. Zacytuję Ibsena: "Najsilniejsi są najbardziej samotni" (…). Znasz typowe reakcje tłumu: "Hej, jest piątkowy wieczór, co chcesz robić? Siedzieć tak tutaj?" No cóż, tak. Bo tam na zewnątrz nic nie ma. To głupota. Głupole spotykają się z głupolami. Niech się ogłupiają sami (…). Żal mi milionów, ale nigdy nie czułem się samotny. Lubię siebie. Jestem najlepszą rozrywką jaką mam.
— Charles Bukowski
Reposted fromhrafn hrafn viacytaty cytaty
zoopa
zoopa
4006 ed3a 500
Reposted fromhrafn hrafn viafreska freska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl