Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
zoopa
4291 96ed 500
Reposted fromtgs tgs viaanything anything
zoopa
5433 f26f
Reposted fromkaiee kaiee viaanything anything
zoopa
2490 a397
Reposted fromfungi fungi viaanything anything
zoopa
9542 f38a 500
Reposted fromBataleon Bataleon viaanything anything
zoopa
1134 3ed3
Reposted frompapaj papaj viaanything anything
zoopa
Reposted fromatheism atheism viaanything anything
zoopa
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viacytaty cytaty
zoopa
0882 1de3 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viacytaty cytaty
zoopa
I ja tak okropnie chciałabym żyć bez tego czegoś w mojej głowie co ciągnie mnie w dół tak, że sama nie wiem czy ze mną już jest najgorzej czy jeszcze trochę zniosę. 
bo ja KRZYCZĘ DO CIEBIE tylko ciszą wiesz?
— i jak budze się rano to tak cholernie mi tęskno do Ciebie jak jeszcze nigdy, do nikogo i wyobrażam sobie wtedy jak razem pijemy herbate i Ty znowu się złościsz bo masz za słodką i świeci słońce i jest ciepło i nie musimy myśleć o niczym i tak jest wiesz? najlepiej jest
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
zoopa
9125 47c7
zoopa
zoopa
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte viacocaineblues cocaineblues
zoopa
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viapimpmyheart pimpmyheart
zoopa

Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem.

 Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. Nie byłem przecież komunistą. 

Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem. Nie byłem przecież socjaldemokratą. 

Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem przecież związkowcem. 

Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było.

— Martin Niemöller, Der Weg ins Freie (1946)
Reposted from1923 1923 viainsanedreamer insanedreamer
zoopa
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawerterowska werterowska
zoopa
Chciałem umrzeć, a nie udało mi się nawet zasnąć.
— Jacek Podsiadło
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawerterowska werterowska
zoopa
1045 01ae
zoopa
Potrzebowała mnie. Wiedziałem, kiedy zrobiło się z nią źle, więc wszedłem tam i objąłem ją. Trzymałem ją przy piersi, tuliłem i całowałem ją w czoło. Jak dziecko. Jak moje dzieciątko. Nigdy nie czułem się tak szczęśliwy jak wtedy, kiedy ją trzymałem i patrzyłem, jak umiera powoli w moich ramionach.
— James Dashner ,,Rozkaz zagłady"
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
zoopa
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.


Mój mistrz
— Haruki Murakami – Koniec świata i hard-boiled wonderland
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
4407 925d 500

Subway in the 80’s

Reposted frommilo317 milo317 viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl