Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
zoopa
Wszystkie trzy jesteśmy ambitne i mamy nerwicę. Kulesza jest katoliczką, Kuna jest ateistką, a Buzek jest chuda. Kuna ma dwoje dzieci, Kulesza jedno, a Buzek jest córką premiera. Buzek nie je mięsa, Kuleszy ścięli drzewo i płakała jak nigdy w filmie, a Kuna brzydzi się przyrodą. I mimo tych różnic i tego, że dzisiaj tylko jedna z nas dostała Orła, będziemy nadal pracować, szanować się, sprzeczać i spotykać w domu Agaty Kuleszy. Lubmy się trochę.
— ukochane kobiety
zoopa
Polityka zmieni się w kicz, miłość w pornografię, muzyka w hałas, sport w prostytucję, religia w naukę, nauka w wiarę.
— Tadeusz Różewicz
zoopa
To, co czuję jest dla Ciebie nieużyteczne, wiem. Ale kiedyś będziesz miał wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukał wśród wspomnienia jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...)

Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem…

Będziesz trwał w pyle, w który zmieni się moja pamięć zatrzymana na zawsze, silniejsza niż czas, niż gwiazdy, silniejsza niż śmierć… (...) Milczysz? To dobrze. Nie mów „zapomnij”. Nie mów tak. Jesteś przecież rozumnym mężczyzną.

Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny. I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było… (...) Chciałam o Tobie zapomnieć, jednak gdy patrzyłam na Błękitną Ziemię, było tak, jakbym patrzyła na Ciebie. Bo Ty jesteś wszędzie, gdzie patrzę.
— Stanisław Lem "Obłok Magellana"
Reposted fromIriss Iriss viacorazon corazon
zoopa
0776 4e10
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamorazmora morazmora
zoopa
zoopa

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaforeveryoung foreveryoung
zoopa
6428 295d
Reposted fromretro-girl retro-girl viabookart bookart
zoopa
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viahouseofpain houseofpain
zoopa
Może to i prawda, że Pan Bóg stworzył człowieka, ale jeżeli tak, to na pewno nasrał mu przy tym do głowy, bo patrząc na siebie i na bliźnich, już innego wytłumaczenia tej agresywnej głupoty nie widzę.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
zoopa
Reposted fromTigerEnte TigerEnte viablackberr blackberr

thelolliebrain:

prejaculate:

i can’t hang out tomorrow i’m too busy doing nothing alone sorry

Or alternatively “I have a ten minute obligation at some point and I need all day to prepare and recover”

Reposted fromenyopax enyopax viaunmadebeds unmadebeds
zoopa
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
Reposted frommadeliine madeliine viacorazon corazon
zoopa
5496 07d2
Reposted fromhysterie hysterie viablackberr blackberr
2356 ff3e
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viakallisima kallisima
zoopa
2457 d35a 500
Reposted fromrol rol viainsanedreamer insanedreamer
zoopa
5346 51a1 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viakallisima kallisima
5479 eac9 500
zoopa
5479 2e97 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viashakeme shakeme
9342 74e8 500

Gustav Klimt - Hope II

Reposted fromink ink viainsanedreamer insanedreamer
0897 b515

Dedications | Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events

Reposted frombaboooshka baboooshka viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl