Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
zoopa
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viafreska freska
zoopa
1604 a3f2 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viatwice twice
zoopa
9313 d45d 500
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
zoopa
4853 b6a2 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
zoopa
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
zoopa
5358 87ed 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianowaczi nowaczi
zoopa
0196 fdc2 500
Reposted fromsoftboi softboi viadisheveled disheveled
zoopa

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazzuuoo zzuuoo
zoopa
7908 da4d 500
Reposted fromGosha Gosha viaolewka olewka
zoopa
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na Bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianowaczi nowaczi
zoopa
3134 dd49 500
Reposted fromMtsen Mtsen vianowaczi nowaczi
zoopa
Najbardziej kocham te sny w których wiesz, że śnisz, ale tak bardzo chciałbyś żeby to była rzeczywistość, że nawet po przebudzeniu uparcie kontynuujesz sen w myślach, mocniej wtulając się w poduszkę.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi vianowaczi nowaczi
5675 24f3 500
Reposted fromkattrina kattrina viashakeme shakeme
zoopa
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viashakeme shakeme
zoopa

Małgorzata Hillar -"Przychodził nocą"

 
Przychodził nocą

Zabierał jej włosy
śpiące w mroku

Zabierał
bursztynowy półksiężyc
brzucha

Zanurzał się w niej
jak chrząszcz
w płonącej nasturcji

Zamykał ją w dłoniach
ciasno szczelnie

Nie czuł
że się wymyka

Nie słyszał
jak odchodzi
Reposted fromserendipity6 serendipity6 viafreska freska
zoopa
8472 043c 500
Reposted fromkarahippie karahippie viafreska freska
zoopa
Bo umiem i lubię być sama, ale to jest okropna pułapka, gdy zacznie ci być dobrzej samej. Uzależnisz się od głupich seriali. Zdziczejesz.
— Elżbieta Narbutt-Eysymontt, niewidoma od 8 lat, "Równanie z niewiadomą", Polityka, 51-52/13
Reposted from1923 1923 viainsanedreamer insanedreamer
zoopa
zoopa
8524 25bc 500
Reposted fromSalvator84 Salvator84 viainsanedreamer insanedreamer
zoopa
2204 eb13 500
Reposted fromJapko Japko viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl