Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
zoopa
Reposted fromshakeme shakeme viamorazmora morazmora
zoopa
4368 60ce
Spadanie z mostu tak wysokiego jak Golden Gate to zaledwie cztery sekundy. Tylko tyle trwa ostatnia podróż. Cztery sekundy spadania przez no-man's-land dzielący dwa światy. Cztery sekundy, w czasie których już się prawie nie żyje... choć jeszcze nie całkiem umarło. Cztery sekundy podróży w próżni. Odruch wolności czy szaleństwa? Odwagi czy słabości? Cztery sekundy, po upływie których wpada się do wody z szybkością stu dwudziestu kilometrów na godzinę. Cztery sekundy, po których następuje śmierć.
— Guillaume Musso - "Będziesz tam?"
zoopa
zoopa
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianowaczi nowaczi
zoopa
9201 ec9c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaolewka olewka
zoopa
5725 79cb 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaSaper300 Saper300
zoopa
8910 f8b8 500
Reposted frompiehus piehus viamarkotna markotna
zoopa

I tylko przyjdź.
Dotknij mnie czule, i przytul tak, abym zapomniała o wszystkim.
Pocałuj tak, abym na przekór samej sobie poczuła się szczęśliwa.
A wtedy pójdę za tobą na koniec świata.
— Lady Makbet - Makbet- W.Szekspir
Reposted fromkejtowa kejtowa vianowaczi nowaczi
zoopa
zoopa
8768 b84f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapsychojunkie psychojunkie
zoopa
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viamarkotna markotna
zoopa
3326 e069 500

Zuzanna Ginczanka

Reposted fromyourtitle yourtitle viainsanedreamer insanedreamer
zoopa
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
zoopa
8751 0da0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
zoopa
Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
zoopa
znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
Reposted fromthejelly thejelly viainsanedreamer insanedreamer
6747 4a26

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromSuzi Suzi viainsanedreamer insanedreamer
zoopa
3605 9732

Młody Patafianie
Reposted fromstroschek stroschek viaSaper300 Saper300
zoopa
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viapimpmyheart pimpmyheart
zoopa
J'ai le vin mauvais

[franc. upijam się na ponuro]
— Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viapsychojunkie psychojunkie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl