Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
zoopa
0776 4e10
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamorazmora morazmora
zoopa
zoopa

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaforeveryoung foreveryoung
zoopa
6428 295d
Reposted fromretro-girl retro-girl viabookart bookart
zoopa
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viahouseofpain houseofpain
zoopa
Może to i prawda, że Pan Bóg stworzył człowieka, ale jeżeli tak, to na pewno nasrał mu przy tym do głowy, bo patrząc na siebie i na bliźnich, już innego wytłumaczenia tej agresywnej głupoty nie widzę.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
zoopa
Reposted fromTigerEnte TigerEnte viablackberr blackberr

thelolliebrain:

prejaculate:

i can’t hang out tomorrow i’m too busy doing nothing alone sorry

Or alternatively “I have a ten minute obligation at some point and I need all day to prepare and recover”

Reposted fromenyopax enyopax viaunmadebeds unmadebeds
zoopa
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
Reposted frommadeliine madeliine viacorazon corazon
zoopa
5496 07d2
Reposted fromhysterie hysterie viablackberr blackberr
2356 ff3e
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viamatuszczak matuszczak
zoopa
2457 d35a 500
Reposted fromrol rol viainsanedreamer insanedreamer
zoopa
5346 51a1 500
Reposted fromvandalize vandalize viamatuszczak matuszczak
5479 eac9 500
zoopa
5479 2e97 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viashakeme shakeme
9342 74e8 500

Gustav Klimt - Hope II

Reposted fromink ink viainsanedreamer insanedreamer
0897 b515

Dedications | Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events

Reposted frombaboooshka baboooshka viainsanedreamer insanedreamer
6492 cc95
0125 8fa4 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viashakeme shakeme
1814 5f9c 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialugola lugola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl